fbpx

Regler

Reglerne skal overholdes

Glostrup Bowling Center har enkelte regler som skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager og for at skabe den bedste oplevelse for den enkelte bowler.

Opstår der en fejl på en bane, vil dette medføre at banesættet lukkes i udbedringsperioden. Den røde advarselslampe vil blive tændt og maskinen slukket. Advarselslampen skal altid respekteres og der må derfor aldrig skydes, når denne er tændt. Derudover må uautoriserede personer ikke befinde sig bagved overtrædelseslinjen på banen.

Overtrædelse af alle regler kan medføre bortvisning fra hallen, uden refundering og i yderste konsekvens politianmeldelse.

Du kan altid spørge personalet om hjælp hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Regler

  • 1 banetime: 55 min.
  • 2 banetimer: 115 min.
  • Maksimalt 6 personer pr. bane
  • Benyt godkendte bowlingsko
  • Banelegemet må ikke betrædes
  • Når bommen er nede må der ikke skydes
  • Ved rød advarselslampe må der ikke skydes
  • Der må ikke medbringes mad og drikke
  • ”Børnebander” er for børn eller handikappede